Elektronické měřící přístroje ZVUK

+420 326 551 323


Metoda měření

Přístroje ZVUK jsou určeny pro nedestruktivní kontrolu jakosti brousicích nástrojů i dalších výrobků – žárovzdorných tvárnic, kovových odlitků atd.

Kontrola vychází z porovnání výsledků naměřených u konkrétního výrobku s hodnotami předchozích měření pořízených u určité skupiny stejných produktů (statistický soubor). Odchylka některé z hodnot mimo rozsah dat pořízených v rámci statistického souboru indikuje odlišné vlastnosti daného kusu.

Funkční princip přístroje - teoretický základ metody

Přístroje ZVUK využívají k hodnocení těles korelační vztah, který existuje mezi frekvencí vlastních kmitů tělesa a jeho fyzikálně-mechanickými funkčními vlastnostmi. Frekvence vlastních kmitů je ovlivňována vlastnostmi výchozího materiálu, ale také tvrdostí jednotlivých komponent i celého výrobku, porézností a dalšími fyzikálními vlastnostmi těles. Obecně lze proto vztah mezi frekvencí vlastních kmitů tělesa a pevnostními konstantami a rozměry, definovat touto rovnicí:

fi = Fi x Cl

kde:    
fi - frekvence vlastních kmitů, která odpovídá zvolenému typu frekvencí "i"       
Fi - koeficient tvaru, který je závislý na tvaru měřeného tělesa, jeho rozměrech, typu zvolené frekvence a koeficientu Poissona
Cl - rychlost šíření zvukových vln měřeným tělesem, která vychází ze vzorce Cl = √(E: ρ)  a představuje rychlost podélného šíření zvukových vln v ose nekonečně dlouhé tyče. Ve vzorci E je hodnota E-modulu pružnosti (Youngův modul pružnosti) a ρ je hodnota měrné hmotnosti měřeného tělesa

Tvary měřených frekvencí

Tvary měřených frekvencíCharakter kmitů v jednotlivých tělesech při posuzování různých typů frekvencí uvádí následující schematický obrázek. Přerušované čáry naznačují uzlové linie, které u příslušného typu frekvence zůstávají v klidu.

Frekvence f1f2 odpovídají průhybu kotouče v rovině, kolmé k ose kotouče, se dvěma uzlovými průměry a uzlovými mezikružími (obr. a, b).

"Plus" a "Minus" označuje pohyb částí tělesa v kolmé rovině směrem nahoru a dolů. V každé polovině periody dochází k záměně směru pohybu těchto částí.

Frekvence fd odpovídá směru pohybu kmitů v kotouči napříč průměru, se dvěma uzlovými rovinami (obr. c). Čárkovaně jsou naznačeny pohyby tělesa vůči díře v kotouči v různých částech periody.

Frekvence ftorz označuje torzní frekvenci kmitů v tyči, s uzlovou rovinou ve středu tyče (obr. d); šipkami je vyznačen směr momentu otáčení.

Frekvence fpl odpovídá podélným kmitům v tyči, se dvěma uzlovými rovinami (obr. e); přerušované čáry naznačují střední hodnoty kmitů pro každou polovinu periody. Další typ podélných kmitů fpl (obr. f) odpovídá kmitům v tyči s jednou uzlovou rovinou, která prochází středem tyče. Šipkami jsou naznačeny směry kmitů.


Kontakt

ABRASIV, a.s.
Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav
 
Telefon:       +420 326 551 323
E-mail:        

© 2020, ABRASIV, akciová společnost – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑